عروسک کاغذی پری دریایی

  • از صفحه زیر پرینت بگیرید. (اندازه در سایز بزرگ است،فقط کافی است ذخیره اش کنید).
  • قسمت های مشخص شده را تا کنید و چسب بزنید.
  • حالا پری دریایی سه بعدی شما آماده است.

 

/ 3 نظر / 120 بازدید
مهدیس

خیلی زیباستتتتتتتتتتتتتتتت

سحر

خیلی بازی قشنگی است[قلب][قلب][قلب][گاوچران][گاوچران][گاوچران][فرشته][فرشته][فرشته][خجالت][خجالت][خجالت][چشمک][چشمک][نیشخند][نیشخند][قهقهه][قهقهه][دست][دست][گل][گل]

ا

عالی [خنده]