دنیای کاغذی کودک فردا...

سایت روانشناسی کودک و نوجوان www.koodakefarda.ir
 
کاردستی عروسک سه بعدی
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٤/٢/۱٠ : توسط : کودک فردا

عروسک سه بعدی

 • از صفحه زیر پرینت بگیرید.
 • قسمت های مشخص شده را با قیچی جدا کنید.(اندازه در سایز بزرگ است فقط کافی است ذخیره اش کنید)
 • حالا عروسک سه بعدی شما آماده است.

سایر کاردستی های سایت کودک فردا


 
عروسک مثلثی ولنتاین
ساعت ٩:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٩/٢٠ : توسط : کودک فردا

عروسک مثلثی 

 • از صفحه ی زیر پرینت بگیرید. (اندازه در سایز بزرگ است،فقط کافی است ذخیره اش کنید).
 • قسمت های مشخص شده را  قیچی کنید و تا بزنید .
 • حالا عروسک مثلثی شما آماده هستند...
 
 

 
عروسک روسی
ساعت ٩:٥۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٦ : توسط : کودک فردا

عروسک های روسی

 

 

 • از صفحه ی زیر پرینت بگیرید. (اندازه در سایز بزرگ است،فقط کافی است ذخیره اش کنید).
 • قسمت های مشخص شده را  قیچی کنید و تا بزنید .
 • حالا عروسکان روسی شما آماده هستند...

 

 

 مجموعه کاردستی های کاغذی کودک فردا...


 
عروسک کاغذی پسر یک چشم
ساعت ٦:٥٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱٤ : توسط : کودک فردا

 

پسر تک چشم

 

 • از سه صفحه ی زیر پرینت بگیرید. (اندازه در سایز بزرگ است،فقط کافی است ذخیره اش کنید).
 • قسمت های مشخص شده را  قیچی کنید و تا بزنید .
 • حالا پسران تک چشم شما آماده هستند...

 

 

 

 

کاردستی های کاغذی کودک فردا...


 
عروسک سه بعدی ناراحت
ساعت ٧:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٢٦ : توسط : کودک فردا

 

 • از صفحه ی زیر پرینت بگیرید. (اندازه در سایز بزرگ است،فقط کافی است ذخیره اش کنید).
 • قسمت های مشخص شده را  قیچی کنید و تا بزنید و چسب بزنید.
 • حالا عروسک سه بعدی شما آماده است...

 

 


 
کاردستی عروسک های متحرک
ساعت ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٤ : توسط : کودک فردا

 

 • از سه صفحه زیر پرینت بگیرید.(برای استحکام بیشتر بر روی مقوا پرینت بگیرید)
 • عروسک ها را به سلیقه خودتان رنگ کنید و از کاغذ جدا کنید.
 • مفصل های عروسک را با پونز مخصوص به هم اتصال دهید.
 • حالا عروسکی دارید که دست و پاهایش متحرک است.
 • از این عروسک ها می توان برای آموزش قرینه به کودکان استفاده کرد.

 

 

 

 

مجموعه کاردستی های قابل پرینت کودک فردا...


 
عروسک کاغذی تپلوها
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱/٢٠ : توسط : کودک فردا

 

 

این صفحه را ذخیره کنید و پرینت بگیرید.

دور تا دور این عروسک های کاغذی و لباس هایشان را با قیچی جدا کنید.

لباس ها را از طریق بندهای اطرافش بر روی تپلوها قرار دهید.


 
عروسک کاغذی و چند دست لباس
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۸ : توسط : کودک فردا

دور تادور عروسک کاغذی و لباس هایش را با قیچی جدا کنید.

لباس ها را از طریق بندها بر روی عروسک کاغذی قرار دهید.


 
عروسک کاغذی کیتی
ساعت ٩:٥٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/٢ : توسط : کودک فردا

دو صفحه پایین را ذخیره کنید و پرینت بگیرید.

دور تا دور عروسک کاغذی کیتی را با قیچی جدا کنید.

لباس ها و سایر وسایل کیتی را نیز با قیچی جدا کنید و بر روی کیتی قرار دهید.

 

 


 
پرنسس کاغذی
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱ : توسط : کودک فردا

این صفحه را ذخیره کنید و پرینت بگیرید.(وقتی ذخیره می کنید،سایز عکس بزرگ می شود)

دور تا دور این پرنسس کاغذی را با قیچی جدا کنید.

لباس ها را از طریق بندهای اطرافش بر روی پرنسس قرار دهید.

پایه را نیز مطابق الگو داده شده درست کنید.


 
عروسک کاغذی ویکی
ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/۱۱/۱ : توسط : کودک فردا

این صفحات را ذخیره کنید.

دور تا دور عروسک کاغذی را با قیچی جدا کنید.

پایه ی صورتی رنگ را هم با قیچی جدا کنید و در زیر پای عروسک قرار دهید.

لباس های عروسک را نیز جدا کنید و از طریق بندهای اطرافش بر روی عروسک قرار دهید.